Priprema za razgovor za posao na engleskom jeziku

By marko@mlc

Neretko Vam na objavama naše škole naglašavamo važnost znanja engleskog jezika pri traženju i dobijanju sve većeg broja poslova u našoj državi, a i šire. Dobra i temeljna priprema za razgovor za posao na engleskom jeziku je prva od mnogih stepenica ka Vašem krajnjem cilju. Engleski jezik je preuzeo primat u svetu poslovanja i sve…