cenovnik kursevi

Modern Language College Vam predstavlja cenovnik svih vrsta kurseva u okviru škole. Odaberite kurs po Vašoj želji!

CENOVNIK - ENGLESKI JEZIK

Kursevi za decu
5000 rsd*

2 časa nedeljno

Školski uzrast, od 5 do 15 godina

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

Kursevi za odrasle
3500 rsd*

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Stručni / Poslovni kursevi
5000 rsd*

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

 

Priprema za ispite
1200 rsd/ čas

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Kurs traje 10 meseci

Individualna nastava
1200 rsd / čas

Trajanje kursa i termini se prilagođavaju polazniku

(cene označene * su iskazane na mesečnom nivou)

CENOVNIK - NEMAČKI JEZIK

Kursevi za decu
5000 rsd*

1 čas nedeljno / 2 časa nedeljno

Školski uzrast, od 5 do 15 godina

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

Kursevi za odrasle
3500 rsd*

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Stručni / Poslovni kursevi
5000 rsd*

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

 

Individualna nastava
1200 rsd/ čas

Trajanje kursa i termini se prilagođavaju polazniku

(cene označene * su iskazane na mesečnom nivou)