online kurs engleskog i nemačkog jezika

Da li želite konverzaciju sa izvornim govornicima (native speakers) koji ne poznaju srpski jezik ili pak onima kojima je jezik koji izučavate na nivou maternjeg? Da li želite da se svi prilagodimo Vama i Vašem dnevnom planu?

Ukoliko je barem jedan odgovor DA, onda su MLC online kursevi pravo rešenje za Vas!

Modern Language College organizuje individualnu nastavu ili u dvoje (dva polaznika istovremeno prate nastavu sa istog ili različitog mesta).

Online kursevi jezika:
ENGLESKI
NEMAČKI
FRANCUSKI
ITALIJANSKI
ŠPANSKI
RUSKI
MAĐARSKI
SRPSKI

Časovi se održavaju putem Zoom ili Skype aplikacije i nema ograničenja po pitanju uzrasta polaznika.

Nastavni materijal za online kurseve je u elektronskoj formi, kao i na ostalim kursevima, radi lakšeg i savremenijeg oblika rada. U zavisnosti od potrebe polaznika i izabranog kursa, koriste se različiti nastavni izvori.

1 čas traje 60 minuta.

Cene se formiraju u zavisnosti od odabira nastavnika (osobu native speaker-a koja ne poznaje srpski jezik ili osobu koja poznaje srpski jezik i na nivou je native speaker-a) i na osnovu zahtevanog fonda časova na nedeljnom/mesečnom/godišnjem nivou.

Pošaljite UPIT i informišite nas o Vašim potrebama, a mi nastojimo da Vam odgovorimo konkretnom ponudom u što kraćem roku.

Kontaktirajte nas:
office@mlc.rs
069/73 16 77

*

*

Prednosti online učenja u odnosu na tradicionalni “školski” sistem

E-learning u odnosu na tradicionalni pristup učenju sigurno ima mnogo više prednosti u današnjem svetu koji (nažalost) postaje sve više “virtuelan”. Navodimo samo neke od tih prednosti:

  • Lifelong learning – konstantno učenje i profesionalno usavršavanje;
  • Lakše dostupan širok spektar kurseva koji nudi veliki broj različitih obrazovnih institucija, kompanija i predavača;
  • Odabir najkomfornijeg mesta za učenje (od kuće, sa posla, škole fakulteta, u parku, prirodi itd.);
  • Mogućnost “ponavljanja časova” – podrazumeva pravljenje video zapisa tokom časova što znači da polaznik može veoma lako da obnavlja pređeno gradivo u bilo koje doba;
  • Vremenska fleksibilnost dozvoljava polazniku da se u dogovoru s predavačem nastava organizuje u terminima koji odgovaraju obema stranama;
  • Prilagođen način učenja – polaznik bira koji sistem učenja mu najviše odgovara (da li je to aktivnija ili pasivnija nastava, sa više ili manje pisanog materijala i/ili multimedijalnog sadržaja, sa više ili manje interakcije);
  • “IT usavršavanje” – koliko god da su informacione tehnologije uključene u samu tematiku kursa, neminovno je da će polaznik ostvariti određeni napredak na polju “informatičke pismenosti”.

Testirajte ONLINE svoje znanje engleskog ili nemačkog jezika.