Idiomi u engleskom jeziku

By marko@mlc

I onda kada smatrate da ste savladali gramatiku, obogatili vokabular, odvažili se da progovorite…može se desiti da se nađete u situaciji da razgovarate sa izvornim govornikom i pored sveg znanja, naiđete na neki izraz koji Vam je nejasan i nepoznat. Ne očajavajte! Idiomi u engleskom jeziku, ili fiksne fraze, se veoma često upotrebljavaju. Te fraze…